Psykoterapi-konferansen 20.-21.oktober 2017

Mot til å møtes - veier til en helende relasjon

Vi har gleden av å invitere deg til årets psykoterapi-konferanse. To spennende dager hvor du får tilgang til dette: 

  • Felles åpning hvor vi har invitert to eksterne foredragsholdere: Arnhild Lauveng, psykolog og Livia Frischer, psykoterapeut innen psykosyntese
  • Tre økter med workshop innenfor mange spennende temaer innen psykoterapiretningene - 8 parallelle 
  • Økt relasjonskompetanse 
  • De ulike psykoterapiretninger 
  • Godkjent som faglig oppdatering (PFO) 
  • Nettverksbygging 
  • Personlig påfyll 
  • Sosialt påfyll 


Sted: Thon Hotell, Sandvika Oslo

Hvem er konferansen for? Alle fagpersoner som vil ha økt relasjonskompetanse eller økt kjennskap til retningene innen psykoterapi under NFP

Hva koster konferansen: (3 pris alternativer) 

Alt.1: Full konferansepakke, kr. 3.290,- Fredag: Konferanse, pausemat og middag. Overnatting i enkeltrom. Lørdag: Frokost, konferanse og lunsj.

Alt.2: Dagpakke m/middag, kr 2.790,- Fredag: Konferanse, kaffe, pausemat og middag. Lørdag: Konferanse, kaffe og lunsj.

Alt.3: Dagpakke u/middag, kr. 2.400,- Fredag: Konferanse, og pausemat. Lørdag: Konferanse og lunsj.

NB! Bindende påmelding og innbetalt beløp refunders ikke.

PS! (Bilde er tatt under vårt arr: Vil du vite mer om psykoterapi? på Litteraturhuset, 15.2.2016) 


Program: (med forbehold om endring)

Fredag 20.10.2017:

14:00-15:00: Registrering og frukt/kaffe 

15:00- 15:30: Åpning av Psykoterapi-konferansen ”Mot til å møtes – Veier til en helende relasjon"

15:30-16:30 Foredrag av Livia Frischer, psykoterapeut innen psykosyntese - internasjonal inspirasjon!

16:30-17:00: Møteplassen med kaffe og nettverksbygging

17:00-19:00: Workshops

20:00- ........ : Middag

Lørdag 21.10.2017:

09:00-09:15: Åpning av dag2 Psykoterapi-konferansen

09:15-10:15: Foredrag med Arnhild Lauveng, psykolog - unik og engasjerende!

10:15-11:00: Møteplassen med kaffe og nettverksbygging

11:00-13:00: Workshops

13:00-14:00: Lunsj

14:00-14:30: Foredag med Melinda Meyer og Gunnar Reindsborg 

14:30-16:30: Workshops

16:30-17:00: Felles avslutning


Foredragsholdere 

(med forbehold om endring av foredragsholdere og workshopholdere)

Unikt og engasjerende åpningsforedrag lørdag med Arnhild Lauveng - du ikke kan gå glipp av!

"Lære å leve et liv? Om relasjoner, vekst og modning hos personer med langvarige psykiske lidelser"

Arnhild Lauveng er kjent for sitt enestående blikk på viktigheten av relasjon og det autentiske møtet innen psykisk helse fra både sin bakgrunn som pasient i psykiatrien gjennom mange år og som psykolog

I sitt innledningsforedrag vil Arnhild dele fra sitt arbeid som doktorgradsstipendiat og forsker på sammenheng mellom selvopplevelse og langvarig psykisk sykdom. Hun er opptatt av hvordan de ulike tilnærmingene pasientene får i psykisk helsevern kan fremme eller hindre utvikling på sikt. Hovedpoenget er at langvarig, individuelt tilpasset arbeid med å bygge relasjoner og styrke selvopplevelse og ikke minst bistå til personlig vekst og utvikling kan være viktigere for pasienter enn et ensidig fokus på kortvarig symptombehandling og symptomlette. Hennes oppfatning er at særlig for de langvarige psykiske lidelsene, er det sannsynligvis viktigere å bistå til personlig vekst og utvikling, enn å bare fokusere på symptomlette og symptombehandling. I dette arbeidet med klienter og deres personlige utvikling, er relasjonen helt sentral.

 ”– Ikke glem hvem jeg er! Nå ser dere en selvsikker foredragsholder. Ikke glem at jeg er Arnhild på sykehjemmet. To aldershjem og et psykiatrisk sykehjem har jeg vært på. Jeg er Arnhild som ble holdt i ti sammenhengende uker på isolat. Jeg er Arnhild som måtte luftes i bånd”. Slik har Arnhild Lauveng fortalt sin historie i ett av sine foredrag


Femtidsrettet foredrag lørdag ettermiddag med Melinda Meyer og Gunnar Reinsborg 

EXIT – om å skape en ny mulighet. "EXIT (Expressive Arts in Transition) programmet, basert på kunstuttrykks metoder fortsetter å bli implementert i 2016/2017. 

I kjølvannet av den store strømmen av asylsøkere som kom til Norge i løpet av høsten 2015, er behovet for tidlig intervensjoner til å forebygge psykiske problemer blitt aktualisert. EXIT er rettet mot Enslige Mindreårige Asylsøkere (EMA), mindreårige på omsorgssentre, på skoler og helsestasjoner rundt om i landet. I løpet av det siste året er programmet gjennomført med mange andre grupper som plages med stress, spesielt fokus har vært på helsepersjonel som jobber med kriser til daglig."

Melinda Ashley Meyer DeMott, PhD: Hun er professor ved European Graduate School (EGS) i Sveits og Malta. På Malta leder hun et sertifiserings program i EXIT innenfor tema Global Health. Hun er førsteamanuensis ved Høyskolen i Sørøst Norge (HSN) og leder av Norsk Institutt for Kunstuttrykk og Kommunikasjon (NIKUT). Hun er utdannet psykodramaregisør og bioenergetisk-terapeut.

 

Gunnar Reinsborg EXIT instruktør, Kunst- & uttrykksterapeut, Psykodramaregissør, Pedagog, arbeider som kulturkonsulent. Fagutvikler ved NIKUT siden 1993. 


Vi starter konferansen med international inspirasjon fra Livia Frischer som kommer og holder åpningsforedraget på fredag!

Livia Frischer´s inspirerende foredrag: "Open the gates and lower the bridge - The courage of vulnerability in relationships that heal" - en enestående sjanse!

"The courage to heal is a matter of the Heart. When entering the therapeutic arena, both therapist and client consciously or not, choose to enter a field of vulnerability and risk. This is indeed a courageous choice. For real healing to take place the involvement of the heart is crucial, but as we all know involving the heart could make us vulnerable. Being vulnerable implies being open to the intrusion and penetration of pain trough the walls of protection we have so diligently built around our hearts. In a paradoxical way we need courage (the passion of the heart) to dare to be vulnerable and open up the very same heart we vowed to protect at all cost. The courage to heal involves daring to open the gates and lower the bridge; For the minds to be to be brave enough and stay open in the face of uncertainty and allow the hearts to open up to penetrate and be penetrated by the healing power of love." 


(med forbehold om endring av foredragsholdere og workshopholdere)

"I speilet ser jeg deg" - danse og bevegelsesterapi for og med barn.

I danse- og bevegelsesterapi er speiling en grunnleggende metode. Gjennom speiling skapes tillit og trygghet. Dette kan gi et større rom for utforskning og utfoldelse for den enkelte og gruppen. Speiling vil være en rød tråd i work-shopen. Vi vil bevege oss, danse og leke med og uten «props». Deltakerne vil erfare, utforske og lære øvelser og metoder i arbeid med barn. 

Winnicotts teorier og begreper i forhold til relasjonsbygging og fenomenologisk tenkning vil knyttes til danseterapiaktivitetene. Viktige begreper som belyses vil være overgangsobjekt, det skapende rom og kroppen som erkjennelsessentrum.

Nøkkelord: Dans og bevegelse (Danseterapi)

Workshopsholdere: Liv Marie Leirvåg og May Lisbeth Grønli


"Tror du de tåler meg?" - bare kjærligheten er stor nok

Hva skjer i en familie når et av barna ikke følger kjønnsnormen? Hvordan takler skolen og storsamfunnet disse barna? Mange kjønnskreative mennesker utvikler kjønnsdysfori* som kan resultere i sosial angst, isolasjon og selvskading.

Dette er en workshop om hvordan mot til å møte frykt for avvisning kan ende i inkludering, dypere og kjærligere bånd til andre mennesker. Gjennom våre egne erfaringer og psykodramametoden ønsker vi spre informasjon om hvor viktig det er å hindre isolasjon og ha tillit til kjærlighetens helbredende kraft. (* Et sterkt ubehag knyttet til biologisk kjønn. Dette inkluderer alt fra stemme til kroppsfasong. )

Nøkkelord: psykodrama, relasjonskompetanse, kjønnskreativitet, kjønnsidentitet, transkjønna barn, rosa kompetanse, isolasjon som et eksistensielt spørsmål.

Workopsholdere: Rebecca Lind og Noah Alyxander Lind


"Konfluens – helende eller kvelende?" - å benytte konfluens hensiktsmessig i den terapeutiske relasjon.

Konfluens betyr ”å flyte sammen” og er den første erfaringen vi har i møte med omgivelsene, helt fra vi er i mors liv. En av motpolene til konfluens kan være differensiering – det at jeg kan vær meg og du kan være deg – opplevelsen av å både høre til og føle meg fri. Dette er del av vår naturlige individualiseringsprosess. Mange av oss har imidlertid erfart at det ikke alltid er like greit å være meg i møte med deg… jeg må være sånn eller slik for at du skal tåle meg og ikke forlate meg… Så hvem blir jeg da i møte med deg?

Arbeid med klienter og erfaring fra egen terapeutisk prosess har vekket min nysgjerrighet rundt kontaktformen konfluens – det har fått meg til å fundere på hvordan konfluens kan ha så ulik kvalitet og funksjon i ulike relasjoner… Hvordan kan vi som terapeuter bevisst benytte oss av konfluens for å støtte den terapeutiske prosess og bidra til å hele skader som er oppstått i tidligere relasjoner preget av konfluens?

Intensjonen med workshopen: Jeg ønsker med denne workshopen å dele hva jeg tenker er medvirkende til at kvaliteten og funksjonen av konfluens varierer i ulike relasjoner og situasjoner, og at deltagerne skal få økt innsikt og forståelse av kontaktformen konfluens gjennom erfaring og teoretisk drøfting. 

Nøkkelord: Gestaltterapi, konfluens, motstand, awareness, den terapeutiske relasjon

Workshophder: Katrine Borgen


”Å Bjuda på” - ”Terapeuten som rollemodell i relasjonsmestring”.

«Hvor mye nærhet, åpenhet og autentisitet tør vi terapeuter å by på selv i terapirommet? Hvor langt klarer vi å slippe oss utpå uten å bli private eller grenseløse?

For å stå i vår rolle som terapeut på en god måte lærer vi at vi trenger å bevisstgjøre oss våre egne blinde flekker. Likeledes kan terapeutens relasjonelle ferdigheter være avgjørende for resultatet av terapien. Men hva innebærer det?» 

I workshopen brukes teknikker fra psykodrama som hjelpemiddel for små eksperimenter rundt egen nåtidig og fremtidig praksis.

Nøkkelord: psykodrama

Workshopholder: Carina Holandsli

"Syng, spill og dans det vi har sammen" - relasjoner i integrativ musikkterapi for barn og unge med spesielle behov i en spesialskole. 

Den teoretiske delen av workshopen vil ta opp synet på kontakt og relasjoner i musikkterapi og Integrativ terapi. Fenomenet nevroplastisitet og teorien om Fixed and growth mindset (Carol Dweck) vil bli omtalt. 

Den praktiske delen av workshopen vil på den ene siden være gjennom vignetter, dvs. eksempler på musikkterapeutisk arbeid med kontakt og relasjon individuelt og i grupper. Noen av barna / ungdom-mene som går i musikkterapi har ikke verbalt språk. Hvordan arbeider man da med relasjon? Andre har varierende grader av verbalspråk. Hvordan kombineres da bruken av musikk, bevegelser og språk? På den andre siden vil deltakerne få anledning til å oppleve ulike musikkterapeutiske arbeidsmåter og reflektere omkring disse. 

Nøkkelord: Musikkterapi, Integrativ terapi, musikk, kommunikasjon, barn, unge, nevroplastisitet, Fixed and growth mindset, relasjon, spesielle behov, spesialskole 

Workshopholder: Ruth Eckhoff 


"Hvordan utvikle evne til å være forbundet med oss selv og andre" - vi ser ikke andre slik de er, men hvordan vi oppfatter oss selv"

Utviklingstraumer og omsorgssvikt setter avtrykk i nervesystemet og preger hjernens utvikling. En nevroaffektiv tilnærming NARM inspirerer til en kontaktfull, ressursorientert innfallsvinkel, som både understøtter regulering av nervesystemet og vår kapasitet til å føle oss forbundet med oss selv og andre. Jeg vil vise noe teori og praktiske øvelser for denne metoden, og koble den opp kort til psykodynamisk teori, psykosyntese, Somatic Experiencing og BodyNamic.

Nøkkelord: Psykosyntese Relasjonstraumer, Tilknytningstraumer, Default Emotions, Forsømte følelser i relasjonsarbeid

Workshopholder: Anne Brit Sylvareik


«Det skapende, ødeleggende og omformende» - om å utforske ulike sider i oss ved bruk av billedspråket

Vi har alle sider i oss som er både skapende og konstruktive, og sider som kan være ødeleggende og destruktive, men vi er også i stand til å omforme og skape nye uttrykk. Gjennom billedterapeutiske metoder inviterer vi til en workshop hvor vi skal oppleve hvordan disse ulike sidene i oss utspiller seg i arbeid med bilder. Vi vil sette av tid til å reflektere og snakke sammen om hvordan det vi erfarer kan spille inn i våre relasjoner. 

Nøkkelord: billedterapi, roller og relasjoner

Workshopholdere: Marit Aalen og Astri Ziesler 


"En helende relasjon i møte med mennesker med vold og overgreps historier" - voldens hensikt og uttrykk.  

Målet med min Workshop er økt bevissthet og oppmerksomhet på hva er vold og voldens psykologi. Når det gjelder vold kan vi ha erfart tre volds roller: Vitne til vold, utøver av vold og utsatt for vold. Vold påvirker oss om vi vil eller ikke. Hvordan vi forstår vold vil være avgjørende for hvordan vi intervenerer. 

Uavsluttede hendelser (gestalter) lagres i kroppen og påvirker oss i øyeblikket og er styrende for vår adferd. Målet mitt er å se vold som vold, fenomenologisk. Jeg kommer til å bruke endel oppgaver og eksempler for å tydeliggjøre dette. Som hjelper tror jeg på viktigheten av å hjelpe oss selv først, forstå oss selv, og igjennom det kan en helende relasjon skapes. 

Nøkkelord: Gestaltterapi, voldens psykologi

Workspholder: Margaret Nilsen  


"Hvordan terapeutens Kreative og Estetiske respons åpner veien til vekst i den terapeutiske relasjonen." - kropp og sansning i ett års behandlingsforløp hvor spesielt terapeutens estetiske responser utvidet dialogen med klienten.  

Estetisk respons er et prosessuelt verktøy i kunst- og uttrykksterapi hvor terapeuten skriver et dikt/lager et bilde som egen respons etter at klienten har gått. Dette kan gi en pekepinn til neste time om hva som lever ”i mellomrommet” og som kan tas med til veileder/supervisor. 

Nøkkelord: Kunst- og uttrykksterapi: Prosess med en klient i DPS - hvor terapeutens kreative og estetiske respons var avgjørende i en veilednings – og terapiprosess.  

 Workshopholdere: Annette Juell Ødegaard og May-Britt Gjellestad.

"Mennesker og våre masker" - kurs om maskering, roller, persona og skygger. Masker vi bærer, hvilke masker trenger jeg, og hvilke tør,- og vil - jeg kvitte meg med?  

Dette er utgangspunktet for det vi jobber med: Persona er, i Carl Gustav Jungs dybdepsykologi, en arketype som representerer masker eller roller vi tar i det sosiale liv. Vi har alle flere sosiale roller og dermed flere masker som vi gjør bruk av i våre møter med omverden. Vi trenger våre masker både for å utfolde oss, trygge oss og for å beskytte oss. Vi er ikke alltid like bevisste hvilke masker vi til enhver tid tar på oss, og av og til er de maskene vi velger uhensiktsmessige. Persona/masken er ikke det du egentlig er, men som du selv og andre tror du er. Kanskje skulle vi av og til ta bort masken og tørre å vise mer av oss selv, vår personlighet og indre kvaliteter? Vi arbeider med denne tematikken i samlet gruppe og i smågrupper med demonstrasjoner, øvelser og deling.  

- intensjonen med workshopen: - Bevisstgjøring av deltakerene om masker vi mennesker bærer og hvordan vi viser oss og hva og hvordan vi kommuniserer ut til det til andre/de andre. Klargjøring av hvordan vi blir oppfattet og vil bli oppfattet av andre, og hvordan maskering virker inn på våre samspill.  

Nøkkelord: psykodrama, masker, skygger, persona 

Workhopolder: Anna Sigridsdatter Heen


"Endings and letting go" - The journey towards completing the therapeutic relationship.

The complexity around ending the therapeutic relationship is often overlooked, minimised and at times even avoided. This is not surprising since ending involves separation, and as we know separation issues are at the core of our deepest wounds. The subject of separation is so emotionally loaded and covered with layers of protection, that in daily relationships many treat separation as a Taboo and avoid relating to it and feeling it as if it was the plague. However in the therapeutic relationship we are called to bring consciousness and healing to the client’s past wounds around separation. But it is far more uncomfortable and a vulnerable making process, for both client and therapist, to deal directly with the ending and separation that is happening between them. and suggest ways to meet the complexity of ending the therapeutic relationship.  

This workshop will focus on: - Seeing the journey towards ending the therapeutic relations as an opportunity for profound healing. - How we, as therapists, can guide this vulnerable process of completing the therapy and separating in a way that is empowering for both client and therapist. We will address the following topics: Beginning with the end in mind, The different stages in the process of ending, What is needed in order to compete in an empowering way. Participants will have the opportunity to practice one of the ways that can be used in the process of completing the therapy in an empowering way. Therapy method – Psychosynthesis approach and practices that will include: Guided reflection, sharing, guided imagery and embodiment.  

Nøkkelord: Psychosynthesis therapist, trainer and supervisor, the complex process of separation and ending therapy, healing and empowerment in ending therapy 

Workshopleder: Livia Frischer  


"Transe-formasjon i et parforhold" - når partneren står fram som transperson. Relasjonserfaringer i en periode med omveltninger i et langvarig parforhold 

Ruth Eckhoff som selv er terapeut har invitert sin særbo partner gjennom mange år, Bjørn Birna Rørslett til et dialogisk foredrag med etterfølgende spørsmål og diskusjon. Vi ønsker å dele noen erfaringer fra vårt parforhold. 

Etter nesten 20 år gikk vi gjennom en stor og utfordrende omveltning som vi har begge vokste på. Bjørn kom ut med sin kvinnelige del, som etter hvert fikk navnet Birna. Den kvinnelige delen har vært der siden før puberteten, men hadde ikke blitt åpent kommunisert til andre. Spørsmålet om hvor fri vilje mennesker har eller hvor mye vi er styrt av hormoner har blitt aktualisert. 

Mange parforhold går i stykker i liknende situasjoner. I vårt parforhold har kommunikasjonen forbedret seg gjennom denne prosessen og vi har kommet nærmere hverandre. Hvordan kan denne typer erfaringer med store omveltninger i parforhold komme til nytte for psykoterapeuter som støter på liknende tema i individuell eller par-terapi?  

Nøkkelord: Transperson, transformasjon, parforhold, kontakt, relasjon, prosess, omveltning, følelsesbevissthet, selvkontakt, personlighetsendring, vilje, hormoner 

Workshopholdere: Ruth Eckhoff og Bjørn Birna Rørslett


"Hold meg, slipp meg – Samtaler for Samhørighet" - ivaretakelse av relasjoner mellom tenåringer i opprørs-fasen og deres foreldre. Et gruppetilbud 

Innhold: «Hold meg- slipp meg» er et nytt gruppetilbud for tenårings-familier over 3-4 kvelder, basert på ideen om at trygg tilknytning mellom familiemedlemmer alltid er mulig, også gjennom de stormfulle tenåringsårene. Opplegget inngår i Nesodden kommunes forebyggende arbeid for å hjelpe familier beskytte eller reparere forholdet til tenåringene sine. Dette er en ny utvikling innen Emosjons-fokusert familieterapi, som bygger på EFT og «Hold meg» kurs konseptet skapt av Sue Johnson (pioneren innen Emosjons-fokusert terapi). Tilbudet har vært under utvikling over de siste 2-3 årene, og baserer seg ellers på nyere kunnskap om endringer i ungdoms-hjernen, som kaster lys over mye av adferden tenåringsforeldre ofte må forholde seg til – for eks, risiko-taking, mistrivsel på skolen, humørsvingninger, kjedsomhet og avisning.  

Intensjonen med workshopen: Denne workshop blir en praktisk/deltakende presentasjonen av tankene bak, prosessen og de foreløpige resultatene vi har oppnådd. Måle er å gi erfaring fra og informere om dette arbeidet, skape interesse og oppfordre til å ta tilnærmingen i bruk.  

Barn og familiedirektoratet finansierer prosjektet og det er planlagt å gjøre kursmaterialet tilgjengelig for allmenheten i Norge i løpet av høsten 2017. Deltakere vil få med seg materiale de kan prøve ut i deres eget praksis

Nøkkelord: Emosjons-fokusert terapi, tenåringer, foreldre, tilknytning, gruppekurs/terapi.  

 Workshopholder: Christopher Knill


"Den Maskuline og Feminine Dansen i kjærlighetsrelasjoner" - de unike mulighetene – La lyst, samhandling kommunikasjon og seksualitet få leve i møte med din partner.  

Kjærlighetsforhold er noe av det sårbareste, vanskeligste og likevel vakreste jeg vet om. Skal relasjonen fungere og være nær, krever det at vi åpner hjertet og slipper noen inn i det innerste. Men siden det er så nært og intimt så kan det gjøre uendelig vondt når det ikke fungerer. Likevel våger og velger vi det gang på gang. Det føles fantastisk når det går på skinner. Kjærlighet treffer en nerve dypt inni oss. Vi lengter etter å finne - eller være i en god relasjon. Det oppleves som fundamentalt viktig å kjenne en dyp, meningsfull, nær og kjærlig tilknytning til noen. Kjærlighetsforhold er med å definere oss. Savnet etter et meningsfylt forhold kan sitte dypt. Det er ikke nødvendigvis enkelt å finne den rette - eller få relasjonen du har til å bli rett. Det er nettopp dette krevende landskapet som gjør kjærlighetsforhold til fantastiske læringsarenaer. I møtet mellom mann og kvinne, inviteres og utfordres vi til å se på våre likheter og ulikheter – muligheter og noen ganger opplevelsen umuligheter. Det er i nettopp dette spennet vi finner nerven som lager et forhold levende. Og det er også her vi lett kan misforstå og såre. Tenke at den andre er som meg og burde forstå.  

Min store passion, som terapeut og menneske, har i de siste årene vært kjærlighetsrelasjoner. Møtet mellom det kvinnelige og maskuline (uavhengig av legning). De særegne kvalitetene i det maskuline og feminine og de særegne mulighetene som ligger i disse samhandlende polene.  

Intensjonen med workshopen: Det å opprettholde en intim, nær, levende og kjærlig relasjon kan være krevende. Bli inspirert og få ny input på hvordan vi kan jobbe mer par, tenning, kommunikasjon og det maskuline og feminine aspekt i relasjoner.  

 Nøkkelord: Gestaltterapeut, sexolog og parterapeut 

Worksholder: Bianca Schmidt  

"Drømmer som portal til en helende relasjon" - relasjonelle symbolikk og dynamikk i drømme analyse  

Hvordan drømme analyse fører til indre og ytre fremgang i endring og psykisk utvikling? Intensjon med workshopen: Opplyse i teori og med eksempler arbeid med drømmer bodde i terapeutisk og i det daglige sammenhenger  

Nøkkelord: Analytisk (Jungiansk) psykologi

Workshopholder: David Carnes  


"En god start i Norge med fokus på egne ressurser (for flyktninger)"  

Vise hvordan man bruker KUT og EXIT-metoden for å gi flyktninger: • et verktøy til egenomsorg • skape et trygt rom med lek for å vekke sansene • være «her og nå», tilstede i kroppen og utforske spontanitet • få frem egne ressurser • få lyst til begynne på en ny fremtid intensjon med workshopen • vise eksempler fra prosesser som har oppstått i KUT arbeid og flyktninger • dele erfaringer • hvordan rekruttere til prosjekter lokalt

Nøkkelord: kunst- og uttrykksterapi (KUT), Expressive Arts in Transition (EXIT)  

Workhopholdere: Siv Lotherington og Irene S. Sandved  


Åpningsøyeblikk med et skapende kunstnerisk uttrykk!

Vi er så heldige og fått to dansere fra Den Norske Ballettskole som vil åpne konferansen. www.dnbs.no

(Foto Stian Schioldborg, magentastudios.no)


Norsk forbund for psykoterapi (NFP):

Felles for terapiretningene i NFP, er et helhetlig syn på mennesket, vi går ut fra at kropp og sinn utgjør en enhet. Vi er ressurs- og mestringsorienterte. Vi møter klientene slik de opplever seg og sin situasjon her og nå. Utgangspunktet for terapien er at alle mennesker har iboende muligheter til å mestre sine egne liv. Vi arbeider bevisst med å mobilisere den enkeltes ressurser og skaperkraft for å få til endring.

NFP består av medlems -foreninger og -institutter fra ulike psykoterapeutiske retninge: 

NGF: Norsk Gestaltterapeut Forening / NGI: Norsk Gestaltinstitutt Høyskole ─ PiN: Psykodramaforeningen i Norge / MI: Moreno Instituttet / TPI: Trondheim Psykodrama Institutt ─ NFKUT: Norsk Forening for Kunst- og Uttrykksterapi / NIKUT: Norsk institutt for kunstuttrykk og kommunikasjon ─ NFPT: Norsk Forening for Psykosynteseterapeuter ─ FGT: Forening for Gestalt Terapeuter ─ NFAP: Norsk Forening for Analytisk Psykologi ─ NFIT: Norsk Forening for Integrativ Terapi ─ NODAK: Norsk Forening for Danseterapi og Kreative Kroppsuttrykk

Trenger du hjep? Om du har behov for å komme i kontakt med en av våre terapeuter - trykk på bilde


Les mer om NFP Norsk Forbund for Psykoterapi på vår hjemmeside: http://psykoterapeuter.no/ eller send oss en mail: delta@psykoterapeuter.no


-
Days
-
Hours
-
Minutes
-
Seconds

Denne siden administreres av BRO-kurs.no Helene Bakke, Psykodramaterapeut/psykoterapeut og kan treffes på tlf 97 77 33 50